Hürriyet gazetesi seri ilan araştırması

Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye'de, seri ilan denilince ilk akla gelen gazete Hürriyet!

GFK Türkiye'nin yapmış olduğu araştırma kapsamında; görüşülen kişilerden seri ilan denilince ilk akıllarına gelen gazeteleri söylemeleri istenmiştir. Sonuçlar, Hürriyet'in seri ilan konusunda en fazla hatırlanan gazete olduğunu göstermiştir.

İlk Tercih Edilen Kaynaklar: Gazetelerin seri ilan sayfaları ve internet siteleri

Görüşülen kişilere, ev/ araç satma/ satın alma gibi ihtiyaçları olduğunda ilk olarak hangi kaynaklardan faydalandıkları sorusu yöneltilmiştir. Sonuçlara bakıldığında; ilk iki sırayı internet ve gazetenin paylaştığı görülmektedir. Bu iki mecranın dışındaki kaynaklar ise emlakçılar, tanıdık/ çevre, ilan afişleri ve galeriler olarak sıralanmaktadır.

Ev, araç satın alma/ kiralama kararında en etkili mecra, Hürriyet!

Hürriyet okularının % 92'si Hürriyet seri ilan sayfaları ile çok sayıda ilana ulaşıldığını belirtmişlerdir. Okurların % 87'si seri ilan sayfalarının güncelliğini ve doğruluğuna güvenlerini vurgulamıştır.

Hürriyet okurlarının gazetelerdeki seri ilan sayfalarını takip etme, faydalanma oranları, diğer gazete okurlarına göre çok daha yüksektir.

Hürriyet okurlarının % 75'i yeni bir ev kiralama ya da satın alma durumlarında gazetedeki seri ilan sayfalarından yararlanırlar. Aynı soru diğer gazete okurlarına sorulduğunda; % 39'u bu amaçla gazetelerden yararlandıklarını söylemiştir. Hürriyet okurlarının iş arama, araç satın alma ya da satma / kiraya verme gibi süreçlerde de gazetelerin seri ilan sayfalarından yararlanmadaki yüksek oranları ve diğer gazete okurlarına göre farklılıkları dikkat çekicidir.

Copyright © 2024 | Hürriyet Reklam Departmanı Bir Yitik Ajans Projesidir. | Tüm Hakları Saklıdır...